Nischer

Bläk 740 New York

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Bläk 741 New York

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Bläk 742 New York

Nisch med vändbara pardörrar

Bläk 743 New York

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 744 New York

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Bläk 745 Tokyo

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Bläk 746 Tokyo

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Bläk 747 Tokyo

Nisch med vändbara pardörrar

Bläk 748 Tokyo

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 749 Tokyo

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Bläk 750 Paris

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Bläk 751 Paris

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

 

Bläk 752 Paris

Nisch med vändbara pardörrar

Bläk 753 Paris

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 754 Paris

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Infinia 237 (211+212)

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Infinia 238 (211+213)

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

Infinia 239 (211+214)

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Infinia 240 (211+215)

Nisch med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Infinia 241 (212+212)

Nisch med vändbara pardörrar

Infinia 242 (212+213)

Nisch med vändbar och vikbar dörr

Infinia 243 (212+214)

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Infinia 244 (212+215)

Nisch med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Infinia 245 (213+213)

Nisch med vikbara pardörrar

 

Infinia 246 (213+214)

Nisch med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Infinia 247 (213+215)

Nisch med vikbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Infinia 248 (214+214)

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Infinia 249 (214+215)

Nisch med vändbar och vikbar dörr, med fasta delar

Infinia 250 (215+215)

Nisch med vikbara pardörrar, vilka har fasta delar

Forma 317

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Forma 318

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

Forma 319

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Forma 320

Nisch med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Forma 321

Nisch med vändbara pardörrar

Forma 322

Nisch med vändbar och vikbar dörr

Forma 323

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

 

Forma 324

Nisch med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Forma 325

Nisch med vikbara pardörrar

Forma 326

Nisch med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Forma 327

Nisch med vikbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Forma 328

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Forma 329

Nisch med vändbar och vikbar dörr, med fasta delar

Forma 330

Nisch med vikbara pardörrar, vilka har fasta delar

Fenic 339 (311+312)

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Fenic 340 (311+313)

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

Fenic 341 (311+314)

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Fenic 342 (311+315)

Nisch med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Fenic 343 (312+312)

Nisch med vändbara pardörrar

 

Fenic 344 (312+313)

Nisch med vändbar och vikbar dörr

Fenic 345 (312+314)

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Fenic 346 (312+315)

Nisch med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Fenic 347 (313+313)

Nisch med vikbara pardörrar

Fenic 348 (313+314)

Nisch med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Fenic 349 (313+315)

Nisch med vikbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Fenic 350 (314+314)

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Fenic 351 (314+315)

Nisch med vändbar och vikbar dörr, med fasta delar

Fenic 352 (315+315)

Nisch med vikbara pardörrar, vilka har fasta delar

Glisse 452

Nisch med fast vägg och glidande dörr

Glisse 454

Nisch med fasta väggar och glidande pardörrar

Vetro 523

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

 

Vetro 524

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Vetro 531 (511+512)

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Vetro 532 (511+513)

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

Vetro 533 (511+514)

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Vetro 534 (512+512)

Nisch med vändbara pardörrar

Vetro 535 (512+513)

Nisch med vändbar och vikbar dörr

Vetro 536 (512+514)

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Vetro 537 (513+513)

Nisch med vikbara pardörrar

Vetro 538 (513+514)

Nisch med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Vetro 539 (514+514)

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Vetro 549

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Vetro 550

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

 

Vetro 551

Nisch med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Vetro 553

Nisch med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Vetro 554

Nisch med vändbara pardörrar, som har fasta delar

Vetro 555

Nisch med vändbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 803 Shanghai

Nisch med vändbara pardörrar

Bläk 805 Shanghai

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Bläk 823 New York

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

Bläk 824 Tokyo

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

Bläk 826 New York

Nisch med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Bläk 827 Tokyo

Nisch med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Bläk 829 New York

Nisch med vändbar och vikbar dörr

Bläk 830 Tokyo

Nisch med vändbar och vikbar dörr

 

Bläk 833 New York

Nisch med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Bläk 834 Tokyo

Nisch med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Bläk 836 New York

Nisch med vikbara pardörrar

Bläk 837 Tokyo

Nisch med vikbara pardörrar

Bläk 838 New York

Nisch med vikbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 839 Tokyo

Nisch med vikbara pardörrar, av vilka den ena har en fast del

Express 841 (811+812)

Nisch med fast vägg och vändbar dörr

Express 842 (811+813)

Nisch med fast vägg och vikbar dörr

Express 843 (812+812)

Nisch med vändbara pardörrar

Express 844 (812+813)

Nisch med vändbar och vikbar dörr

Express 845 (813+813)

Nisch med vikbara pardörrar

Bläk 84A New York

Nisch med vikbara pardörrar, vilka har fasta delar

 

Bläk 84B Tokyo

Nisch med vikbara pardörrar, vilka har fasta delar

Bläk 89N New York

Nisch med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Bläk 89O Tokyo

Nisch med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Bläk 89R New York

Nisch med vändbar och vikbar dörr, med fasta delar

Bläk 89S Tokyo

Nisch med vändbar och vikbar dörr, med fasta delar

 
 

FIL Wc-borste

med behållare