Duschhörn

Bläk 755 New York

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Bläk 756 New York

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Bläk 757 New York

Duschhörn med vändbara dörrar

Bläk 758 New York

Duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 759 New York

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Bläk 760 Tokyo

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Bläk 761 Tokyo

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Bläk 762 Tokyo

Duschhörn med vändbara dörrar

Bläk 763 Tokyo

Duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 764 Tokyo

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Bläk 765 Paris

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Bläk 766 Paris

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

 

Bläk 767 Paris

Duschhörn med vändbara dörrar

Bläk 768 Paris

Duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 769 Paris

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Infinia 251 (211x212)

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Infinia 252 (211x213)

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

Infinia 253 (211x214)

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Infinia 254 (211x215)

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Infinia 255 (212x212)

Duschhörn med vändbara dörrar

Infinia 256 (212x213)

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Infinia 257 (212x214)

Duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Infinia 258 (212x215)

Duschhörn med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Infinia 259 (213x213)

Duschhörn med vikbara dörrar

 

Infinia 260 (213x214)

Duschhörn med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Infinia 261 (213x215)

Duschhörn med vikbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Infinia 262 (214x214)

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Infinia 263 (214x215)

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr, vilka har fasta delar

Infinia 264 (215x215)

Duschhörn med vikbara dörrar, som har fasta delar

Infinia 265 (221x222)

Välvd duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Infinia 266 (221x223)

Välvd duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

Infinia 267 (221x224)

Välvd duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Infinia 268 (221x225)

Välvd duschhörn med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Infinia 269 (222x222)

Välvd duschhörn med vändbara dörrar

Infinia 270 (222x223)

Välvd duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Infinia 271 (222x224)

Välvd duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

 

Infinia 272 (222x225)

Välvd duschhörn med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Infinia 273 (223x223)

Välvd duschhörn med vikbara dörrar

Infinia 274 (223x224)

Välvd duschhörn med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Infinia 275 (223x225)

Välvd duschhörn med vikbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Infinia 276 (224x224)

Välvd duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Infinia 277 (224x225)

Välvd duschhörn med vändbar och vikbar dörr, som har fasta delar

Infinia 278 (225x225)

Välvd duschhörn med vikbara dörrar, som har fasta delar

Fenic 353 (311x312)

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Fenic 354 (311x313)

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

Fenic 355 (311x314)

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Fenic 356 (311x315)

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Fenic 357 (312x312)

Duschhörn med vändbara dörrar

 

Fenic 358 (312x313)

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Fenic 359 (312x314)

Duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Fenic 360 (312x315)

Duschhörn med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Fenic 361 (313x313)

Duschhörn med vikbara dörrar

Fenic 362 (313x314)

Duschhörn med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Fenic 363 (313x315)

Duschhörn med vikbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Fenic 364 (314x314)

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Fenic 365 (314x315)

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr, vilka har fasta delar

Fenic 366 (315x315)

Duschhörn med vikbara dörrar, som har fasta delar

Forma 368

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Forma 369

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

Forma 370

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

 

Forma 371

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Forma 372

Duschhörn med vändbara dörrar

Forma 373

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Forma 374

Duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Forma 375

Duschhörn med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Forma 376

Duschhörn med vikbara dörrar

Forma 377

Duschhörn med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Forma 378

Duschhörn med vikbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Forma 379

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Forma 380

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr, vilka har fasta delar

Forma 381

Duschhörn med vikbara dörrar, som har fasta delar

Glisse 411

Duschhörn med fasta väggar och glidande dörrar

 

Vetro 525

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Vetro 526

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Vetro 540 (511x512)

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Vetro 541 (511x513)

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

Vetro 542 (511x514)

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr med en fast del

Vetro 543 (512x512)

Duschhörn med vändbara dörrar

Vetro 544 (512x513)

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Vetro 545 (512x514)

Duschhörn med vändbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Vetro 546 (513x513)

Duschhörn med vikbara dörrar

Vetro 547 (513x514)

Duschhörn med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Vetro 548 (514x514)

Duschhörn med vändbara dörrar, som har fasta delar

Vetro 552 (522x522)

Välvd duschhörn med vändbara dörrar

 

Vetro 560

U-formad duschhörnet med två fasta väggar och en vändbar dörr

Vetro 561

U-formad duschhörnet med två fasta väggar och en vikbar dörr

Vetro 562

U-formad duschhörnet med två fasta väggar och av två vändbara dörrar

Bläk 802 Shanghai

Duschhörn med vändbara dörrar

Express 846 (811x812)

Duschhörn med fast vägg och vändbar dörr

Express 847 (811x813)

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

Express 848 (812x812)

Duschhörn med vändbara dörrar

Express 849 (812x813)

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Express 850 (813x813)

Duschhörn med vikbara dörrar

Express 855 (822x822)

Välvd duschhörn med vändbara dörrar

Bläk 887 New York

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

Bläk 888 Tokyo

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr

 

Bläk 890 New York

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Bläk 891 Tokyo

Duschhörn med fast vägg och vikbar dörr med en fast del

Bläk 893 New York

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Bläk 894 Tokyo

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr

Bläk 896 New York

Duschhörn med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Bläk 897 Tokyo

Duschhörn med vändbar dörr och vikbar dörr med en fast del

Bläk 899 New York

Duschhörn med vikbara dörrar

Bläk 89A Tokyo

Duschhörn med vikbara dörrar

Bläk 89B New York

Duschhörn med vikbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 89C Tokyo

Duschhörn med vikbara dörrar, av vilka den ena har en fast del

Bläk 89E New York

Duschhörn med vikbara dörrar, som har fasta delar

Bläk 89F Tokyo

Duschhörn med vikbara dörrar, som har fasta delar

 

Bläk 89H New York

Duschhörn med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Bläk 89I Tokyo

Duschhörn med vikbar dörr och vändbar dörr med en fast del

Bläk 89K New York

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr, vilka har fasta delar

Bläk 89L Tokyo

Duschhörn med vändbar och vikbar dörr, vilka har fasta delar

 

FIL Wc-borste

med behållare